The Great Fron Goch Egg Hunt

£3.00

Availability: - No Need to Book. Just come along

"The Great Fron Goch Egg Hunt"
The Easter Bunny has lost her Eggs!!

Help Her find all her Eggs, and save Easter…

All eggtastic eggsplorers will receive a small Easter egg and a delicious hot chocolate with marshmallows in the restaurant as a reward for finding all the eggs.

£3 per child, no need to book, just turn up and join the fun…

Whats included:
Fluffy Bunny Ears
​​A Chocolate Easter Egg
A yummy Hot Chocolate and marshmallow.
​​​An eggtastic treasure hunt.

“Helfa Wyau Fawr Fron Goch”
Mae Cwningen y Pasg wedi colli ei wyau!!

Helpwch hi i ddod o hyd iddynt, ac achub y Pasg.

Fe fydd pob heliwr gWYch yn derbyn wy Pasg bach, a Siocled poeth a ‘marshmalows’ yn y bwyty, fel gwobr .

£3 y plenty, dim angen archebu lle, dewch draw ac ymuno yn yr hwyl.


Wedi’i gynnwys: Clustiau Cwningen Blewog.
Wy Pasg Siocled Blasus.
Siocled poeth bendigedig hefo ‘marshmalows’ yn y Bwyty.
​​​Hwyl ar helfa Wyau!