Autumn, Winter & Spring Container Master Class (Medi/September 16, 17)

£25.00

Gwyliwch ein harbenigwr yn creu Cynhwysydd Hydref, Gaeaf a Gwanwyn traddodiadol a cewch greu un eich hun gyda'r technegau rydych wedi'u meistroli.

Dydd Mercher 16eg Medi
Dydd Iau 17eg Medi

Dechrau 10:00yb (darperir yr holl ddeunyddiau)

Bydd y dosbarth meistr yn rhedeg am tua 1 - 1.5 awr
Dewch yn barod gyda dillad cynnes ac esgidiau cyfforddus.

Argaeledd Cyfyngedig. Rhaid archebu!

Byddwn yn gweithredu o dan fesur cymdeithasol gofalus.Watch our expert craft a traditional Autumn, Winter & Spring Container and create your own with the techniques you've mastered.

Wednesday 16th September
Thursday 17th September

Starts 10:00 am (all materials are provided)

The masterclass will run for approx 1 - 1.5 hours
Please come prepared with warm clothing and comfortable shoes.

Limited availability, booking essential!

We will be operating under careful social distancing measures.

  • Please come prepared with warm clothing and comfortable shoes.
  • This event will last approx 1 - 1.5 hours
  • In the check out process please select delivery option: Events. No delivery required.
  • Please print your payment confirmation and bring along with you to the event.
  • Limited availability!