Crefftau Hanner Tymor i Blant / Half Term Children's Crafts

£7.95

Dydd Mawrth 28fed a Dydd lau 30fed Mis Mai
10 am
7.95 y plentyn (yn cynnwys siocled poeth am ddim)
Argymhellir ar gyfer 5+ oed

Tuesday 28th and Thursday 30th May
10am
7.95 per child (including FREE hot chocolate)
Recommended for ages 5+
Booking online or at customer services