Planhigion

Planhigion Planhigion
Mae planhigion wedi bod yn flaenoriaeth i ni yma erioed, a chyda nifer o rai anarferol ac anodd eu cael mewn stoc, rydym yn enwog am ein hamrywiaeth a'n hansawdd. Mae'r dewis yn cynnwys rhododendron o'r Himalaya, coed rhedyn, coed conwydd egsotig ac amrywiaeth gynyddol o blanhigion lluosflwydd, prysglwyni a choed. Dangosir y planhigion gan fwyaf mewn grwpiau yn ôl yr amodau gorau ar gyfer eu tyfu. Gan ein bod lle'r ydym, rydym yn cadw amrywiaeth eang o goed a phrysglwyni'r arfordir sy'n ddelfrydol i wrthsefyll gwyntoedd.

Mae planhigion gwelyau, patio a chynwysyddion yn gwneud arddangosfa enfawr o fis Chwefror tan fis Rhagfyr, gan gynnig i chi liwiau yn yr awyr gored gydol y flwyddyn, ac mae ein hamrywiaeth o blanhigion bychan a phlwg i rai maint sbesimen yn berffaith ar gyfer creu effaith ar unwaith yn yr ardd. Mae llawer o'r planhigion yn cael eu tyfu yma, yn ein meithrinfa.
Mae ein hamrywiaeth o goed ffrwythau a phrysglwyni, planhigion llysiau a pherlysiau yn eang ac yn cynyddu'n ddyddiol wrth i fwy a mwy ohonom fwynhau a gwerthfawrogi'r cyfle i dyfu a bwyta ein bwyd ein hunain.