Christmas at Fron Goch

Christmas at Fron Goch Christmas really is magical at Fron Goch

It is bigger and better than ever for 2018!!

Christmas Themes
Charleston Christmas
The glitz and glam of a party night.
Music and merriment, sheer delight.
There’s dancing and kissing as the clock strikes twelve;
showers of glitter cascading like snow.

Nadolig ‘Charleston’
Mae’r gwisgoedd yn grand ar noson fel hon
Cerddoriaeth a gwledda a chanu’n llon.
Wrth i’r cloc daro deuddeg, a’r dathliadau’n distewi
Diolchwn am ffrindiau, am iechyd a theulu.

Christmas Dreams
Dreams are full of fun and laughter,
unicorns and happy ever after.
A wonderment of what’s to come,
will Santa visit? Can Rudolph drum?
Sleep now children it’s Christmas night,
you’ll awake in the morning to sheer delight.

Breuddwydion Hudolus
Mae’ch breuddwydion yn orlawn o hwyl a sbri
Syniadau estron a ddaw i chi.
“Pryd ddaw Sion Corn a Rwdolff a’r ceirw
a gadael anrhegion, a hedfan drwy’r eira?”
Cysgwch blant bychain, cysgwch yn awr
Mae’n noswyl Nadolig, a bore ddaw…

Santa’s Town
The town twinkles with Christmas lights,
children waiting for Santa’s delights.
Friends gather, families together;
the magical excitement of Christmas night.

Tref Sion Corn
Mae’r dref yn disgleirio â goleuadau’r Ŵyl,
A’r plant yn disgwyl am anrhegion a hwyl.
Mae’r teulu ar eu ffordd a ffrindiau’n dod draw
I ddathlu’r Nadolig law yn llaw.

Real Trees
Available from 24th November.

Click here for events
Click here for restaurant