Garden Talks and Demonstrations: Guest Speaker - Hazel Jones

£3.00

Availability: - No need to book, includes tea or filter coffee

Mae Hazel Jones, perchennog ‘Aerona’ yn cyflwyno sgwrs am
fanteision iechyd aeron a'r cynnyrch a wnaed ar ei fferm
deuluol Gymreig.

09:00 - 10:00 yb Dydd Sadwrn, 28 Medi

Hazel Jones, owner of ‘Aerona’ presents a talk about the health
benefits of aronia berries and the products made on her
Welsh family farm.

09:00 - 10:00 am Saturday 28th September