Garden Talks and Demonstrations: Kelvin Jones (23 November 9.45am)

£3.00

Availability: - No need to book, includes tea or filter coffee

Technoleg Hen a Newydd Mewn Ymchwil Adar

Mae Kelvin Jones, Swyddog Datblygu Cymru BTO, yn rhoi sgwrs diddorol a rhyngweithiol i'r gwahaniaethau rhwng technoleg newydd a hen dechnoleg mewn ymchwil adar.

9:45 - 10:45 yb Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd

New Versus Old Technology in Bird Research

Kelvin Jones, Wales Development Officer BTO, gives a fascinating and interactive insight into the differences between new and old technology in bird research.

9:45 - 10:45 am Saturday 23rd November