Penwythnos Lansio’r Nadolig (2il a 3ydd Tachwedd) / Christmas Launch Weekend (2nd & 3rd November)

11/12/2019

Ymunwch â ni am benwythnos i ddathlu hwyl yr ŵyl. Mwynhewch ein harddangosfeydd Nadolig, porwch drwy grefftau crefftwyr lleol, bydd cerbyd enwog Aber Falls ar y safle ynghyd a gwin cynnes, mins peis ag arddangosfeydd bwyd blasus. Adlonnwch bawb o bob oedran drwy dynnu llun yn ein trên Nadolig neu glôb eira enfawr, a ...

Read More
Bontnewydd yn ei Blodau!             Bontnewydd in Bloom!

8/14/2019

Newyddion gwych ... Mae Bontnewydd wedi cael ei ddewis yn y rownd derfynol yng nghystadleuaeth pentref ‘Wales in Bloom’! Mae Fron Goch yn falch o fod y prif noddwyr a hoffent longyfarch pentref Bontnewydd, yr holl breswylwyr, busnesau lleol a gwirfoddolwyr a gymerodd ran (yn benodol Peter Garlick, Cynghorydd Bontnewydd a part ...

Read More
Fron Goch wins the Garden Centre Association Award for the best in the North West 'Environment and Community Award' 2019

7/24/2019

As a family business we are very proud to be part of the local community, so it was incredibly humbling to be awarded by the GCA, the best in the North West 'Environment and Community Award' 2019. The whole team at Fron Goch work conscientiously, helping local schools, supporting smaller local charities, providing space for ...

Read More
Cynnyrch Cartref / Home Grown

7/23/2019

Heddiw, 'rydym yn falch o dyfu dros 85% o'n planhigion gwely, ar gyfer basgedi a chynhwysion, a phlanhigion llysiau gan ddefnyddio technegau tyfu medrus ar ein safle yma yn Fron Goch. Rydym yn gwybod bod ein planhigion sydd wedi eu tyfu yma yn Fron Goch yn well: - am eu bod wedi ymgyfarwyddo yn barod i'r amgylchedd leo ...

Read More
Garden Centre Association North West Awards 2019

7/18/2019

On Tuesday 16th July we attended the GCA awards for the North West. How thrilled we are to be able to announce our success! The GCA inspections assess the quality of the garden centre, the facilities, range of products stocked with a particular emphasis on the range and quality of plants and the levels of service and experti ...

Read More
Summer Bulb – Grow Your Own Bulbland Competition 2019

By Tess 6/5/2019

Efallai y bydd llawer ohonoch yn adnabod Alicia o'n tim planhigion. Ond wyddech chi ei bod wedi cael ei chydnabod am ei harddangosfa bwlb wych mewn cystadleuaeth ‘Grow your own Bulbland 2019' Mae Alicia wedi penderfynu i roi'r wobr ariannol o £100 i elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Dyma hi yn y llun gyda Alun Shorney yn trosgl ...

Read More
Newyddion / Newsflash

By Tess 6/11/2019

Mae Hwb Caernarfon yn addurno siopau’r dref gyda dros 300 o fasgedi crog am yr ail flwyddyn yn olynol, ac roedd Fron Goch wrth law i gynnig cyngor arbenigol! Bu i Mel, Rheolwr ein Hadran Blanhigion hyfforddi llwyth o wirfoddolwyr o ysgolion lleol a’r gymuned ar sut i blannu basgedi crog. Gosodwyd y basgedi o gwmpas y dref i y ...

Read More
Garddio a Mwy

6/13/2019

Cofiwch wylio allan am raglen 'Garddio a Mwy' wedi noddi gan Fron Goch. Cyfres ar arddio a byd natur gydag Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Remember to watch out for 'Garddio a Mwy' sponsored by Fron Goch ...

Read More
Crwydro'n Rhydd / Wandering Freely

6/13/2019

Mae gan bawb yr hawl i annibyniaeth - yn enwedig y bobol hynny sydd yn byw gyda Dementia o fewn ein cymdeithas. Rydym yn hynod falch o allu gweithio ar y cyd gydag Arloesi Gwynedd Wledig ar gynllun 'Crwydro'n Rhydd' Mae'r cynllun hwn yn galluogi pobol sydd efo Dementia grwydro o amgylch ein canolfan yn annibynnol ac yn ddioge ...

Read More
Estyniad Bwyty Canolfan Arddio Fron Goch / Fron Goch Garden Centre’s Restaurant Extension

6/11/2019

Y llynedd, bu i’n prosiect cyntaf ar y cyd â Peninsula Home Improvemetns i adeiladu’r Ystafell Ardd fod yn hynod lwyddiannus. Oherwydd hyn, rydym wedi bod yn brysur iawn yn gweithio ar ail brosiect. Mae gwaith ar y gweill i greu estyniad ar ein bwyty gwobrwyol. Bydd ystafell wydr sengl, yr ‘Atriwm’ yn ymestyn dros yr ardal bat ...

Read More